Obsługa w zakresie BHP i PPOŻ

Obsługa kadrowo-płacowa naszych klientów ściśle wiąże się z obowiązkami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też współpracujemy z Głównym Specjalistą ds BHP oraz Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej. W tym zakresie proponujemy:

 • szkolenia z zakresu BHP (wstępne i okresowe)
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktarzu stanowiskowego
 • nadzór i doradztwo w zakresie BHP
 • prowadzenie postępowań powypadkowych
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • okresowe przeglądy stanu BHP
 • pomoc w wykonaniu zaleceń PIP i SANEPID oraz odpowiadamy na nakazy i wystąpienia służb kontrolujących
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia
 • przeglądy gaśnic i hydrantów
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego